fbpx

Kivikalme Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Kalme on enam-vähem ümmargune. Tema mõõtmed on põhja lõuna suunas 7 m, ida-lääne suunas 6,5 m, kõrgus 1 m. Kivikalme on pealt lamedavõitu. Kalme on kaetud murukamaraga, mille all on tunda kive. Lõhkumisjälgi ei ole (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme paikneb endiste jaotuse järgi Viljandimaal, Põltsamaa kihelkonnas. Kivikalme asub Jõgeva-Põltsamaa teest (nr 37) ligikaudu 150 m põhja pool, talu hoovis. Arvatavasti on tegemist I aastatuhande II poole eKr - I aastatuhande I poole kivikalmega. Kalmet on maininud J. Jung (Sitzungberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft, 1878, Dorpat, 1879, lk 208). Lähem kirjeldus on antud H. Alliku ja E. Markuse Põltsamaa kihelkonna kirjelduses 1923. a lk 40 (käsikiri Ajaloo Instituudis). Kirjeldusele lisatud skeemi järgi otsustades oli kalme läbimõõt sel ajal ligikaudu 10 m. Võimalik, et tegemist on kalmealuse sööditüki tolleaegsete mõõtmetega. Kalme praegune kõrgus võib olla moodustunud kihelkonnakirjelduses mainitud peale kantud kivihunniku kamardumisel. Kalmet teaduslikult kaevatud ei ole. Leide ei ole samuti teada. Mälestisele on koostanud passi 1975. a mais arheoloog K. Jaanits (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish