fbpx

Kalmistu Kultuuritee

Matmispaigale iseloomulik kalmerajatis, inimluud ning teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Kalmistuks on ebaühtlaste piirjoontega võsastunud liivakühm. Esilekerkivamalt paistab silma künka veidi kõrgem edelaosa. Künkakese läbimõõt ida-lääne suunas on ligikaudu 30 m. Liivavõtmiseks on kasutatud kõrgendiku põhja- ja loodeosa, kus on rohkesti keskmiselt 3-5 m läbimõõduga kamardunud augukohti. Liivavõtmisel olevat leitud ka luustikke (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kalmistu paikneb endise jaotuse järgi Tartumaal, Palamuse kihelkonnas. Kalmistu paikneb Varbevere-Süvalepa teest (nr 14132) edela pool tasasel alal metsamassiivi ääres. Praeguste uurimistulemuste põhjal võib arvata, et tegemist on keskaegse külakalmistuga, mille võiks üldjoontes dateerida 14.-18. sajandisse. Kohalikelt elanikelt saadud teadete põhjal selgitas muistise asupaiga 1977. a välja arheoloog A. Lavi. Rahvapärimuses arvatakse, et kalmistu pärineb Poola-Rootsi sõja ajast (A. Lavi aruanne Ajaloo Instituudis). Mälestisele on koostanud passi 1983. a sügisel arheoloog A. Lavi (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish