fbpx

Kivikalme Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Kivikalme paikneb sööditüki keskosas ning siin on selgesti eraldatav vanem, tugevam kivivare. Vana vare on enam-vähem ümmargune. Tema läbimõõt põhja-lõuna suunas on umbes 6,5 m ja teistpidi sama palju. Vare lõuna ja kagu servale on kuhjatud suuri kive. Lõuna servale on lükatud üksik suur kivi, kagu servale on lükatud koos mullaga 5-6 kivi. Ka vare põhja servale on tõstetud paar kivi. Varest kirde poole jääv osa on ligi 7 m pikkuselt tekkinud hiljem maaharimise käigus varele juurde ja sinna on hakatud kive koguma. Ka varest lõunapoole jääv 7,5 m pikkune ots on tekkinud sarnaselt (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Palamuse kihelkonnas. Kivikalme paikneb Palamuse-Veia-Otsa tee (nr 14133) 2. kilomeetri läheduses, lääne pool avatud maastikul. Kivikalme reg nr 9275 kuulub seitset kalmest koosnevasse gruppi (mälestised reg nr 9273-9279). Kivikalme reg nr 9275 jääb kivikalmest reg nr 9274 kagu poole asudes edela-kirde suunalisel sööditükil. Kivikalmed (reg nr 9273-9279) võivad kuuluda I aastatuhande lõppu ja II aastatuhande algusesse. Kivikalmetele juhtis esmakordselt tähelepanu arheoloog E. Tõnisson 1957. a. Kivikalmetest leide teada ei ole. Mälestisele on koostanud passi 1972. a mais arheoloog V. Lõugas (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish