fbpx

Kultusekivi Kultuuritee

Tehislikud lohud kivil. Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht kivi vahetus ümbruses. Kivi lõhutud neljaks tükiks. Algselt on kivi olnud suhteliselt lameda laega, punakas – hallika värvusega, õige tugeva koostisega graniit. Kivi lääne- ja põhjaküljed on olnud järsud, lõuna poolne külg on mattunud pinnasese. Lamedal kivilael on olnud sujuv langus põhja poolt lõuna suunas, kusjuures kõrgem ala on asunud kivi loodenurgas. Kultuskivi pikkus on algselt olnud tõenäoliselt 1,9 m, laius 1,85 m, põhjapoolne kõrgus 0,6 m, ümbermõõt umbes 7 m (mõõt on ligikaudne, kuna kivi on lõhutud mitmeks tükiks). Suhteliselt hästisäilinud, ilmekad lohud asuvad kivi kõrgemast osast peamiselt lõuna ja kagu pool, just kivilae kõrgemal osal. Kirdepool asus kivist lahtimurdunud tükk, mille algne väliskülg oli mattunud mullasse. Viimase väljakaevamisel tulid nähtavale lohud. Kuigi muistis on tugevasti lõhutud, ei ole kivilae pind eriti lagunenud, mainida võiks vaid edelaküljel murenenud 30 x 35 cm ala. Kivi on lõhutud neljaks tükiks, mis enamasti on säilinud oma algsel kohal, vaid kirdepoolne tükk paikneb eraldi kõrval. Enam on säilinud kivi loodeosa, kuid põhjakülge läbiv horisontaalne lõhe ähvardab muistist edasise lagunemisega (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kultusekivi asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Palamuse kihelkonnas. Kultusekivi paikneb Kassinurme mägedes, linnusest „Kassinurme Kalevipoja säng“ (mälestis reg nr 9233) ligikaudu 200 m ida suunas. Maastikuliselt asub kultusekivi sulglohkude vahel asuvas võsastunud seljaku kergelt põhja suunas kaldjal alal. Analoogselt teiste kultuskividega on muistis dateeritav I at eKr. Muistist on mainitud koduloo – alases kirjanduses (vt J. Karma, E. Teder. Palamuse ja Oskar Luts. Tln. 1975, lk 13; Kas tunned maad. Tln. 1965, lk 507). Kultuskivi õnnestus arheoloog A. Lavil tihedast võsast üles leida 25.04.1979. a (vt A. Lavi inspektsiooniaruannet Ajaloo Instituudis). Muistise passis olev kirjeldus on tehtud A. Lavi ja E. Haiba poolt 12.08.1998. a. Mälestisele on koostanud passi 1999. a aprillis arheoloog A. Lavi (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish