fbpx

Ohvrikivi Kultuuritee

Rahvapärimusteade. Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht kivi vahetus ümbruses. Ohvrikivi on pruunist hallitäpilisest graniidist. Pealtvaates kolmnurkne, põhja-lõuna suunalise harjaga. Mõõtmed põhja-lõuna suunas 2,2 m, ida-lääne suunas 2,4 m, suurim kõrgus 1,1 m ja ümbermõõt 7,4 m. Kivi keskel on 60 cm läbimõõduga madal, mõne cm sügavune võrdlemisi ebamäärane lohk (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Ohvrikivi paikneb endiste jaotuse järgi Viljandimaal, Põltsamaa kihelkonnas. Ohvrikivi asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teest (nr 2) ligikaudu 50 m ida pool, jäädes Adavere keskusest umbes 150 km lõuna pool. Vahetult maantee ääres asub Kalmistu ja ohverdamiskoht, reg nr 9343, mille idaserval ohvrikivi asubki. Ohvrikivi on dateeritav II aastatuhandesse. Ohvrikivi on mainitud H. Alliku ja E. Markuse 1923. a koostatud Põltsamaa kihelkonna kirjelduses (käsikiri Ajaloo Instituudis). Mälestisele on koostanud passi 1974. a oktoobris arheoloog K. Jaanits (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish