fbpx

Kultusekivi Kultuuritee

Tehislikud lohud kivil. Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht kivi vahetus ümbruses. Kultusekivi kujutab endast trapetsja põhiplaaniga, pikiteljega ida-läänesuunalist järskude servadega rahnu. Lamedamal, tugevasti lagunenud kivilael on märgatav langus edela poole. Muistise pikkus ida-lääne suunas on 2,6 m, laius 1,7 m, idapoolne kõrgus 0,45 m, ümbermõõt 7,5 m. Ainus, suhteliselt lagunenud lohk asub kivilae idaosal (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kultusekivi asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Palamuse kihelkonnas. Kultusekivi paikneb Kassinurme mägedes, linnusest „Kassinurme Kalevipoja säng“ (mälestis reg nr 9233) ligikaudu 250 m lõuna-kagu suunas. Kultusekivi kulub kolmest kivist koosnevasse rühma (mälestised reg 9229-9231). Kultusekivi reg nr 9231 asub kultusekivist reg nr 9230 ligikaudu 7 m lääne pool, kergelt madalduva ala serval. Analoogiliselt teiste väikeselohuliste kultuskividega on muistised praeguse uurimisseisu põhjal dateeritavad I aastatuhandesse eKr. Muistis on avastatud 1977. a juunis arheoloog A. Lavi poolt (vt A. Lavi aruannet Ajaloo Instituudis). Mälestisele on koostanud passi 1978. a arheoloog A. Lavi (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish