fbpx

Linnus Kultuuritee

Muinasaegsele kindlustusele iseloomulike kaitserajatiste jäänused, teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht, maastikuliselt eristatav, kirjalikult fikseeritud pärimusega seotud koht. Linnamäeks on madala põhja-lõuna suunalise künnise 3-4 m kõrgune lõunapoolne ots. Linnuseõu on väike, ovaalse kujuga, pikkus põhja-lõuna suunas 26-27 m, laius 18-19 m, pindala on ligikaudu 400-450 ruutmeetrit. Põhjaküljelt on linnus kaitstud kaarjalt kulgeva otsavalliga, mis mõlemalt poolt ulatub madaldudes ka äärtele, otsavalli laius on jalami asemel ligikaudu 10 m, kõrgus siseküljel 3 m, välisküljel 3,5 m. H. Moora poolt 1921. a koostatud laiuse kihelkonna kirjelduse järgi paistnud valli sisse kaevatud aukudest, et vall oli laotud kividest ja et kivide vahel oli muld. Äärevalli kõrgus on ligikaudu 0,5 m. Linnuse lõunaotsas vall puudub. Linnuseõue lääneküljele 1975. a tehtud väikeses prooviaugus (E.Tõnisson) ulatus tumedam, söetükikesi ja väiksemaid põlenud kive sisaldav kultuurkiht 0,6-0,7 m sügavuseni. Õu on olnud kasutusel põllumaana. Linnamäest põhja pool on mäeveerul, endise Pritsu taluhoonetest läänes jälgitav asulakoha kultuurkiht. Linnamägi on tuntud ka Kalevipoja sängi nime all (E. Tõnisson, Eesti muinaslinnad. Tartu-Tallinn 2008, lk 286). Linnus asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Laiuse kihelkonnas. Linnus paikneb Vilina külas Laiuse voore edelaosas.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish