fbpx

Kultusekivi Kultuuritee

Tehislikud lohud kivil. Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht kivi vahetus ümbruses. Kultusekivi kujutab endast suhteliselt väiksemat, madalat, ümar-kolmnurkja kujuga, küllalt tugeva koostisega punakatoonilist maakivi. Kivi idakülg on järsk, lõuna- ja lääneküljed on samuti järsemalt kaldjad. Kumer kivilagi asub kivi kaguosas. Kivi pikkus on kirde-edala suunas 2,55m, laius 1,7 m, kirdepoolne kõrgus on 0,5 m, edelapoolne 35 cm. Ja ümbermõõt 7,1 m. Suhteliselt ilmekad, küllalt hästi säilinud lohud paiknevad kahes reas kumerja kivilae mitte kõrgemal, vaid lõuna poole kaldjal lõunaäärel. Kivil esineb ilmekaid 8-10 cm läbimõõduga lohke (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kultusekivi asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Palamuse kihelkonnas. Kultusekivi paikneb Jõgeva-Palamuse-Saare teest (nr 14137) kolm meetrit lõuna pool, Süvalepa külatuumiku ning mälestise Asulakoht reg nr 9292 lõunaserval, tasasel maastikul. Analoogiliselt teiste väikeselohulist kultusekividega on muistis dateeritav I aastatuhandesse. Kultusekivi on mainitud 1921. a Adele Jürgensi poolt koostatud Palamuse kihelkonna kirjelduses lk 303 (käsikiri Ajaloo Instituudis). Tollal jäi kivi teest 30 m eemale, kivikpinnal märgitakse 13 lohku. Kui praegu on kivi kõrgus keskmiselt 0,5 m, siis 1921. a ulatuse see 1-1,25 meetrini. Tõenäoliselt on kultusekivi ümbrusesse kuhjunud põllumulda, võib-olla on mõnevõrra varisenud täitepinnast ka uue maantee rajamisel (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish