fbpx

Ohvriallikas Silamaallikas, Kärsa allikas Kultuuritee

Rahvapärimusteade. Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht allika vahetus ümbruses. Väliselt on allikakoht raskesti eraldatav, seda tähistab vaid ligikaudu 0,5 m läbimõõduga veidi märjem koht kraaviaseme põhjas. Võsastunud ümbruses avaneb allika läheduses väike lagendik (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Ohvriallikas asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Maarja-Magdaleena kihelkonnas. Luua-Vaidavere teest (nr 14210) põhja pool, Vaidavere voore põhjaserva all, soostunud ja võsastunud Kudina orus, Kõlajõest põhjapool, poolummistunud kraaviaseme servas. Tegemist on arvatavasti II aastatuhande muistisega. Allikavett olevat raviotstarbel kasutatud veel ka 20. sajandi 30-ndatel aastatel. Muistist on mainitud A. Tiitsmaa Maarja-Magdaleena kihelkonna kirjelduses 1921.a lk 35 (käsikiri Ajaloo Instituudis). Allika vett olevat kasutatud punetiste jt põletikuliste haiguste, peamiselt aga siiski silmahaiguste raviks. 1930. aastatel olevat üks mees lasknud allikavett Tartus keemiliselt uurida ja selles olevat tuvastatud küllaltki palju väävlit. Ilmselt see põhjustabki allikaveele iseloomuliku terava lõhna. Kohapeal nimetatakse allikat „Kärsa allikaks“. Mälestisele on koostanud passi 1975. a novembris arheoloog A. Lavi (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish