fbpx

Rauasulatuskoht Kultuuritee

Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Muistise ala moodustab süsine must kultuurkiht, ida-lääne suunas 80 m pikkusel, teistpidi 60 m laiusel alal. Vähemalt neljas kohas võib täheldada umbes 5 x 5 m suurusi ümbritsevast kultuurkihist veelgi mustemana eralduvaid laike, mis sisaldasid šlakki, sealhulgas suuri poolkera kujulisi šlakikänkraid, põlenud savi ja sütt (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Rauasulatuskoht paikneb endise jaotuse järgi Tartumaal, Palamuse kihelkonnas. Rauasulatuskoht asub Varbevere küla tuumikust lõuna pool, vahetult Varbevere-Süvalepa teest (nr 14132) kirde pool. Rauasulatuskohast põhja poole jääb arheoloogiamälestis asulakoht reg nr 9302. Muistise võib leidude põhjal dateerida 16.-17. sajandisse. Muistise avastasid 27. aprillil 1996. a arheoloogid A. Tvauri, A. Vindi ja V. Kadakas. Asulakoha ala oli avastamise ajal küntud põld. Mälestisele on koostanud passi 1996. a mais arheoloogid A. Tvauri ja A. Vindi (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish