fbpx

Kultusekivi Kultuuritee

Tehislikud lohud kivil. Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht kivi vahetus ümbruses. Kivi on kujult kolmnurkne, ida-lääne suunas piklik. Pikkus on 2,75 m, laius 2,5 m, ümbermõõt 8,7 m, kõrgus 0,6 m. Kivi lääneotsal ja lõunaserval võib eraldada kokku kuni 24 erineva suurusega rühmadena või ridamisi paiknevat mitmesuguse tugevusega ümarat lohku. Kivi põhjaserval võib eraldada harudega lõunasse suunatud tähte „W“. Kivi lõunaserval võib aimata J. Jungi (Muinasaja teadus eestlaste maal, II kd, lk 196) ja H. Alliku ja E. Markuse Põltsamaa kihelkonna kirjelduses 1923. a lk 72 mainitud tähti „NW“. Nende tähtede vahel on kolm lohku ühendatud kivisse raiutud ristiga. Kivi laiemal idaosal, umbes selle keskpaigas, kuid siiski rohkem lõuna- ja idaserva poole, asub kolmnurkse kujuga ebamäärane, selgete piirjoonteta süvend (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kultusekivi paikneb endiste jaotuse järgi Viljandimaal, Põltsamaa kihelkonnas. Kultusekivi asub Annikvere-Põltsamaa teest (nr14174) ligikaudu 20 m lõuna pool, talu aias. Sarnaselt teiste kultusekividega on muistis dateeritav I aastatuhandesse eKr. Kultusekivi on „kirjadega kivi" nime all kirjeldatud J. Jungi „Muinasaja teadus eestlaste maal" II kd, lk 196, samuti H. Alliku ja E. Markuse Põltsamaa kihelkonna kirjelduses 1923. a (käsikiri Ajaloo Instituudis). Mälestisele on koostatud pass 1974. a oktoobris (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish