fbpx

Kivikalme Kääbas Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik ehituskonstruktsioon, inimluud, teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Tegemist on veidi pikliku ida-lääne suunalise sööditükiga, mille läänepoolne ots näib teravana ja idapoolne serv kumerana. Sööditüki mõõtmed ida-lääne suunas 25 m, põhja-lõuna 15 m. Sööditüki põhjaserval kulgeb väikese kõverusega peaaegu kogu ulatuses ligikaudu 4 m laiune kamardunud mullavall kõrgusega 1 m. Mullavalli idaosal, sööditüki kirdeserval on ca 2 m läbimõõduga lohk. Viimasest vahetult edelas on teine umbes 2 m läbimõõduga lohk sügavusega umbes 1 m. See lohk jääb juba mullavallist vahetult lõuna poole, kalme murukamaraga kaetud keskosale, mis on võrdlemisi madal (põllupinnast ca 20-30 cm kõrgem). Pealeveetud kivide ning sööditüki põhjaserval oleva mullavalli tõttu ei ole kalme enda mõõtmeid võimalik täpselt määrata (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme paikneb endise jaotuse järgi Tartumaal, Torma kihelkonnas. Kivikalme asub Torma alevikus, Jõgeve-Mustvee teest (nr 36) põhja pool, avatud maastikul. Tegemist on arvatavasti kivikalmega, mille kasutusaeg langeb tõenäoliselt ajavahemikku I aastatuhat - II aastatuhande algus. Kalme kohta puuduvad andmed H. Moora 1921.a Torma kihelkonna kirjelduses (käsikiri Ajaloo Instituudis). Muistist on aga korduvalt mainitud Torma koduuurija K. Õunapuu kirjades (säilivad samas arhiivis). Mälestisele on koostanud passi 1975.a aprillis arheoloog K. Jaanits (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish