fbpx

Kivikalme Kangur Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Tegemist on põllukive täis veetud ida-lääne suunas pikliku sööditükiga väikese kallakuga edelas-kirdesse. Mõõtmed: pikkus 25 m, laius 8 m. Kalme tegelikke mõõtmeid ja kõrgust on rohkesti peale veetud kivide tõttu võimatu määrata. Nähtavasti on varet ka aja jooksul äärtest kitsamaks küntud. Vare on kaetud murukamaraga, mille all on tunda kive, üksikud kivinukid ulatuvad kamara alt välja (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Laiuse kihelkonnas. Kivikalme paikneb Painküla-Puurmani teest (nr 14150) ligikaudu 280 m lääne pool, avatud maastikul. Arvatavasti on tegemist I aastatuhande I poole kivikalmega. Muistist on kirjeldanud H. Moora 1921. a Laiuse kihelkonna kirjelduses lk 7-8, mille andmetel olid kivivare mõõtmed 24 x 13 m, kõrgus 20 – 25 cm (käsikiri Ajaloo Instituudis). Rahvas hüüdnud kalmet lihtsalt ″kangruks″. H. Moora andmeil olevat rahvajuttude kohaselt ″kangrust ″ esemeid leitud - ″mingisuguseid raudaju″. Esemete saatuse kohta teated puuduvad. Mälestisele on koostanud 1975. a passi arheoloog K. Jaanits (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish