fbpx

Kivikalme Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Kalmest on säilinud põhiliselt vaid 1967. a toimunud arheoloogilistel kaevamistel välja puhastatud ringmüürid nende sees oleva kivisillutisega. Nad on rohtu ja võsa täis kasvanud, mis takistab täpsemate mõõtmete võtmist. Ida- ja lõunaservas asuvad kaevamistest jäänud kivide ja mulla hunnikud, mis on nüüdseks kamardunud. Kalme edelaservale on põllult kive veetud (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme paikneb endise jaotuse järgi Tartumaal, Laiuse kihelkonnas. Kivikalme kuulub neljast kalmest koosnevasse gruppi (mälestised reg nr 9196-9199). Kalmed paiknevad külast lääne pool avatud maastiku kõrgemal osal, veidi kõvera põhja-lõuna suunalise reana. Vahetult kivikalmest lõunas asub kivikalme reg nr 9196. Kivikalmest reg nr 9197 põhja poole jääb kivikalme reg nr 9198. Arheoloog V. Lõugase poolt on kalme dateeritud I aastatuhande lõppu eKr (Eesti varane metalliaeg, lk. 509). Kalmeid reg nr 9196-9199 on maininud 1921. a Laiuse kihelekonna kirjelduses H. Moora (käsikiri Ajaloo Instituudis). Kalmet reg nr 9197 on kaevanud V. Lõugas 1967. aastal (V. Lõugas, Eesti varane metalliaeg. Tallinn 1970. Käsikiri Ajaloo Instituudis, lk 507-509). Enne kaevamist oli tegemist 11 m läbimõõdu ja 0,5 m kõrguse ümara kivikangruga, mis osutus tugevasti lõhutuks. Kaevamistel selgus, et kalme konstruktsioonist oli säilinud ainult põhi. Avastati kaks kontsentrilist kiviringi, läbimõõduga vastavalt 5,8 m ja 9,5-10 m, mille oli keskel 3 x 0,75 m mõõtmetega paekividest ja lamedatest raudkividest kirstu põhi. Kalme põhi oli sillutatud raudkividega. Sellel sillutisel asetses ka kirstu põhi. Leiud: kirstu põhjalt mõned kolbatükid ja luud, lisaks üks tekstiilkeraamika kild, kalme ülejäänud osast leiti 35 väikest savinõukildu ja üks tundmatu otstarbega raudese. Mälestisele on koostanud passi 1976. a septembris arheoloog K. Jaanits (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish