fbpx

Kivikalme Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Kalme on kaetud lehtpuu võsaga. Kalme pinnal, võsa all rohukamar puudub, keskosal asetseb siin-seal suuri sammaldunud raudkive. Kalme väliskuju on võsa tõttu võrdlemisi raskesti jälgitav. Kalme ligikaudsed mõõtmed on järgnevad: Pikku põhja-lõuna suunas 10-12 m , ida-lääne suunas 12 m ja kõrgus 30-40 cm. Need andmed langevad enam-vähem kokku ka H. Moora 1921.a Laiuse kihelkonna kirjelduses toodutega (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme paikneb endise jaotuse järgi Tartumaal, Laiuse kihelkonnas. Kivikalme kuulub neljast kalmest koosnevasse gruppi (mälestised reg nr 9196-9199). Kalmed paiknevad külast lääne pool avatud maastiku kõrgemal osal, veidi kõvera põhja-lõuna suunalise reana. Kivikalme reg nr 9196 on kalmegrupi lõunapoolseim. Temast vahetult põhjapoole jääb kivikalme reg nr 9197. Tegemist on arvatavasti I aastatuhande eKr – I aastatuhande alguse kivikalmetega. Kalmeid reg nr 9196-9199 on maininud 1921. a Laiuse kihelkonna kirjelduses H. Moora (käsikiri Ajaloo Instituudis). 1967. a arheoloog V. Lõugase poolt läbi kaevatud ja arheoloogiliselt uuritud kivikalme reg nr 9197 dateeriti I aastatuhande lõppu eKr. H. Moora kirjelduse andmeil olevat kalmest reg nr 9199 vastavalt 100 m põhja ja 85 m ida-kirde pool asunud veel kaks kalmet, mis juba 1921. a olid suuremalt osalt hävitatud. Mälestisele on koostanud passi 1976. a septembris arheoloog K. Jaanits (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish