fbpx

Kivikalme Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Tegemist on ligikaudu 20 m läbimõõduga ümar-nelinurkse sööditükiga. Koht on kaetud rohuga ning selle all on kohati tunda kive. Kalme moodustub sööditüki keskmisest, kõrgemast osast. Kalme mõõtmed on põhja-lõuna suunas 14 m, ida-lääne suunas 12 m, kõrgus sööditüki pinnalt on ligikaudu 30-40 cm (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme asub endise jaotuse järgi Tartumaal Laiuse kihelkonnas. Kivikalme paikneb Tartu-Jõgeva-Aravete maanteest ida pool, avatud maastiku kõrgemal osal. Tegemist on arvatavasti I aastatuhande I poole - II aastatuhande alguse kivikalmega. Kalmet on kirjeldanud H. Moora 1921. a Laiuse kihelkonna kirjelduses (käsikiri Ajaloo Instituudis). Selle andmetel on ka rahvapärimus pidanud seda kohta kalmeks. Mälestisele on koostanud passi 1976. a oktoobris arheoloog K. Jaanits.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish