fbpx

Kultusekivi Kultuuritee

Tehislikud lohud kivil. Teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht kivi vahetus ümbruses. Kultusekivi kujutab endast keskmise suurusega, punaka värvusega, mõneti rabeda koostisega graniitkivi. Tema kirde ja edela küljed on järsud, loode ja kagu küljed kaldjad. Suhteliselt lameda kivilae kõrgem osa on kivi edela poolses otsas. Kivilae keskel on kirde-edela suunaline looduslik nõgu mõõtmetega 0,6x1,2 m, kuhu vihmase ilmaga koguneb vesi. Mainitud nõost edela pool asub mõneti kultusekivi meenutav süvend. Kivi pikkus kirde-edela suunas on 3 m, suurem laius edela otsas kirde-kagu suunas 3,1 m, laius kirde otsas 2 m, kõrgus nii kirde kui edela otsas 0,9 m, ümbermõõt 10,2 m (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kultusekivi paikneb endise jaotuse järgi Viljandimaal, Põltsamaa kihelkonnas. Kultusekivi asub Jõgeva-Põltsamaa teest (nr 37) ligikaudu 150 m põhja pool, Sulustvere küla keskosas, tasasel, nõrgalt lääne suunas tõusval maastikul. Kultusekivi piirkonda jäävad arheoloogiamälestised kivikalmed reg nr 9359; 9360 ning reg nr 9361. Kivist kirde poole paikneb arheoloogiamälestis Asulakoht reg nr 9358. Tõenäoliselt on tegemist II aastatuhande I poolde dateeritava kultusekiviga. Muistis on avastatud harrastusarheoloog Oskar Raudmetsa poolt 31. mail 1988. a . O. Raudmetsa poolt kogutud andmete põhjal on tegemist ohvrikiviga. Mälestise kirjeldus on koostaud 12. septembril 1998. a arheoloog A. Lavi ja E. Haiba poolt. Mälestisele on koostanud passi 1999. a aprillis arheoloog A. Lavi (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish