fbpx

Kivikalme Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Tegemist on edela-kirde suunas piklikku sööditükiga, mille pikkus on umbes 24 m ja laius keskkohal ligikaudu 9 m. Sööditüki keskel on umbes 5 m läbimõõduga kivivare, mille servades on kohati suuremaid raudkive ja väiksemaid kivihunnikuid. Kivihunnik on kumer. Tema kõrgus keskosas on ligikaudu 0,5 m. Vare kaguserva vastu on veeretatud põllult väiksemaid raudkive. Vanast varest edela pool on raudkive ebaühtlaselt lademetesse kogutud. Sööditüki kirdeotsal on mõne meetri laiuses ribas hõre kivistik, mis on kuni 0,5 m kõrge. Söödiriba põhja ja loodekülg on üldiselt ilma suuremate kivideta. Kivivare ümber olev maapind on üldiselt peaaegu ümbritseva põllupinna tasemel, varest edela pool kohati isegi madalam (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Palamuse kihelkonnas. Kivikalme paikneb Palamuse-Veia-Otsa tee (nr 14133) 2. kilomeetri läheduses, vahetult maantee ääres, lääne pool avatud maastikul. Kivikalme reg nr 9273 kuulub seitset kalmest koosnevasse gruppi (mälestised reg nr 9273-9279). Kivikalmed (reg nr 9273-9279) võivad kuuluda I aastatuhande lõppu ja II aastatuhande algusesse. Kivikalmetele juhtis esmakordselt tähelepanu arheoloog E. Tõnisson 1957. a. Kivikalmetest leide teada ei ole. Mälestisele on koostanud passi 1972. a mais arheoloog V. Lõugas (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish