fbpx

Kivikalme Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Vare paikneb edela-kire suunalisel sööditüki keskel. Sööditüki pikkus on 18 m ja laius 6,5 m. Söödiriba keskosas on umbes 0,5 m kõrgune kamardunud ja sammaldunud servadega väiksemate kivide hunnik. Tegemist on kumera varega, mille servades on tunda kõrgemaid kive. Vare läbimõõt on 3-4 m (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Palamuse kihelkonnas. Kivikalme paikneb Palamuse-Veia-Otsa tee (nr 14133) 2. kilomeetri läheduses, lääne pool avatud maastikul. Kivikalme reg nr 9273 kuulub seitset kalmest koosnevasse gruppi (mälestised reg nr 9273-9279) olles kivikalmetest kõige lõunapoolsem. Kivikalmed (reg nr 9273-9279) võivad kuuluda I aastatuhande lõppu ja II aastatuhande algusesse. Kivikalmetele juhtis esmakordselt tähelepanu arheoloog E. Tõnisson 1957. a. Kivikalmetest leide teada ei ole. Mälestisele on koostanud passi 1972. a mais arheoloog V. Lõugas (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish