fbpx

Kivikalme Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Vare asub 16 m pikkusel kiilukujulisel sööditükil, mille suund on edelast kirdesse, terav ots on edela poolne. Sööditüki laiem, kirdepoolne ots on 5 m lai. Eraldatav on vana vare, mis moodustab põhiplaanilt ümmarguse kompaktse tuumiku, läbimõõduga 4,7 m. Lõuna pool seda vana varet, mis on 0,5 m kõrge ja koosneb ülemises osas ainult väikestest viskekividest ning serva poolt sügavamalt maa sees istuvatest kividest, on kogutud mõned suuremad ja väiksemad kivid. Vanast varest kirde pool on 30-40 suuremat kivi. Vare lõunaservast on kive ära veetud ja sellest on varesse jäänud poolkaarjas auk. Vana vare edelaküljel on raudkivid reas ja moodustavad oma sirgemate väliste külgedega müürialuse taolise rajatise (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Palamuse kihelkonnas. Kivikalme paikneb Palamuse-Veia-Otsa tee (nr 14133) 2. kilomeetri läheduses, lääne pool avatud maastikul. Kivikalme reg nr 9273 kuulub seitset kalmest koosnevasse gruppi (mälestised reg nr 9273-9279). Kivikalmed (reg nr 9273-9279) võivad kuuluda I aastatuhande lõppu ja II aastatuhande algusesse. Kivikalmetele juhtis esmakordselt tähelepanu arheoloog E. Tõnisson 1957. a. Kivikalmetest leide teada ei ole. Mälestisele on koostanud passi 1972. a mais arheoloog V. Lõugas (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish