fbpx

Kivikalme Pihliku mägi Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht . Kalme asub ümarpikliku põhja-lõuna suunalisel sööditükil, mida aja jooksul on nähtavasti künniga vormitud. Sööditüki pikkus on 20 m, laius 18 m ja kõrgus ligikaudu 0,4 m. A. Tiitsmaa 1921.a. Maarja-Magdaleena kihelkonna kirjelduse andmeil (käsikiri Ajaloo Instituudis) oli kalme moodustav sööditükk tol ajal veidi väiksema ulatusega (pikkus 18 m, laius põhjaotsas 16 m ja lõunaotsas 14 m, kõrgus 0,25-0,5 m põllupinna suhtes). Sööditüki tolleaegsed piirjooned on kohati tänapäevalgi jälgitavad. Praegune sööditükk on servadest 1-2 m laiem. Kalme on kaetud rohukamaraga, üksikutes kohtades ulatub rohukamara alt välja kive, kohati on neid ka kamara all tunda. Kalmel kasvava võsa tõttu on tänapäeval raske eraldada A. Tiitsmaa kirjelduses mainitud kiviridu - kahte põhja-lõuna suunalist (vastavalt 2,5 m tolleaegse sööditüki lääneservast ja 5-6 m idaservast) ja kalme lõunaotsal kahte ida-lääne suunalist. Sööditüki keskosal, lõunaotsast 7 m ja lääneservast 6 m kaugusel võib täheldada A. Tiitsmaa mainitud oa 3/4 m suurust, kividega täidetud kõverat lohku. Kalme täpseid piirjooni on raske määrata. Tõenäoline, et need langevad kokku 1921.a. sööditüki mõõtmetega (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Maarja-Magdaleena kihelkonnas. Kivikalme paikneb Odivere teest lääne pool, avatud maastikul, väikese kõrgendiku harjal. Tõenäoliselt on tegemist I at 1. poole - II at alguse kivikalmega. Kalmet on kirjeldatud A. Tiitsmaa Maarja-Magdaleena kihelkonna kirjelduses. Kalme rahvapärane nimetus on "Pihliku mägi". Leide ei ole teada. Kalme keskossa kaevatud augus olevat "sinakasmusta mulda" näha olnud (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish