fbpx

Kalmistu Surnumägi Kultuuritee

Matmispaigale iseloomulik kalmerajatis, inimluud ning teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Kalmistuks on mägi mõõtmetega 60 x 50 m, pinnas on siin liivakas. Mäe keskel on kinnivajunud auk, mis tekkis laskemoona õhkulaskmisel 1946. a. 1995. a kevadel inspekteerides oli mäe lõunapoolsel küljel segamini küntud viis luustikku (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kalmistu paikneb endise jaotuse järgi Tartumaal Kursi kihelkonnas. Kalmistu jääb Pikknurme-Põltsamaa teest (nr 14175) ligikaudu 500 m kagu poole, looduslikule neemikule, mis on ümbritsevast maastikust veidi kõrgem. Läänest ja lõunast piirab mälestist soine Pedja luht. Muistise võib dateerida 13.-18. sajandisse. Tõenäoliselt oli kalmistu kasutusel 1720.-1730. aastateni. Leiukoha tegi kindlaks A. Vindi Tartu Ülikoolist 1995. aastal. Kalme kohta on teade Eesti Kirjandusmuuseumis (EKIA. F 199. M 51.lk 14), kus märgitakse naise ja lapse luustiku välja tulemist ja kaasas olnud esemeid, mainitakse preesi ja helmeid. Ajaloo Instituudis on ka leide – põlenud puujäänused ja inimluud. Mälestisele on koostanud passi 1995. a detsembris arheoloog H. Valk ja A. Vindi (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish