fbpx

Jõgeva mõisa park Kultuuritee

Piirkonnale ja ajastule tüüpilise mõisapargi ilmekas näide. Park on kujundatud segastiilis. Parki läbib loode-kagusuunaline peatee, mille lõpus on saun ja ujumiskoht. Keskosas asuvat palliplatsi ääristab ühest küljest pärnarida. Nõukogude ajal hoiti park suhteliselt looduslikus seisus. Üks põhjendus oli pargi suur ornitoloogiline väärtus. Looduslikuna on hoitud parki tänapäevani, koristatud ainult ohtlikke ja osalt ka mahalangenuid puid. Pargis kasvab 44 erinevat puu- ja põõsaliiki. Enamuspuuliigiks on harilik pärn ja lääneosas harilik kuusk. Parki viiv tee on osaliselt ääristatud lodjapuulehelise põisenala hekiga. Klassitsistlik peahoone jääb pargist eemale, lõunaossa. Ka kõik teised, muinsuskaitsealused mõisahooned asuvad pargi territooriumilt väljas. Põhiline osa pargist on rajatud 1880. aastal krahv Manntteuffeli juhendamisel. Kuni kaasajani on hoitud parki looduslikus seisukorras, suuremaid hooldustöid ja istutusi ei ole toimunud.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish