fbpx

Kuremaa mõisa uus rehi Kultuuritee

Ajaloolise Kuremaa mõisa ansamblisse kuulunud kõrvalhoone. 1-korruseline, viilkatusega kaetud, osaliselt krohvitud fassaadiga maakivist ja tellisest hoonerühm. Hooned paiknevad ansambli põhjaküljel esifassaadiga Laiuse-Kuremäe tee suunas. Avad paiknevad korrapäraselt. Avatäited on puidust. Pika kolmest osast koosneva hoonemahu esifassaadil on lamekaarse sillusega kahepoolsed ukseavad. Fassaadi keskmes paikneb kõrge eraldiseisva korstnaga juurdeehitis. Teine suurem hoonemaht paikneb tagafassaadil. Kaks varem ühenduses olnud hoonet seisavad tänaseks eraldi. Tagumise hoone põhjapoolset otsafassaadi katab poolkelpkatus. Mõisast on teateid 16. sajandi algusest, kui valdus kuulus Wrangelitele. Liivi sõja ajal omanikke vahetanud mõis läks endiste omanike kätte tagasi 1598. aastal. 1670. aastate lõpus said mõisa omanikeks Ungern-Sternbergid, kes ehitasid mõisa ka esinduslik härrastemaja. Pärast mitmeid omanikevahetusi läks mõis 1834. aastal Oetingenidele, kes lasid 19. sajandi keskel ehitada uue arhitekt Emil Julius Straussi projekti järgi valminud peahoone. Kõrvalhooned on peamiselt 18. ja 19. sajandist. Mõisa uue rehe ehitusaeg jääb 19. sajandi esimesse poolde. Tagafassadil paiknev väiksem hoonemaht on valminud 19. sajandi keskel. Mõisa ajalooline saksakeelne nimetus on Jensel. 1921. aastal asus mõisa karjakasvatuskool, seejärel tegutses mõisas tehnikum.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish