fbpx

Laiuse pastoraadi peahoone Kultuuritee

Piirkonna ilmekas historitsistliku pastoraadihoone näide. Tegemist on keskmise suurusega punasest telliskivist historitsistliku kujundusega hoonega. Hoone keskosas, nii esi- kui tagafassaadil, on lai pealisehitus, ühes laia kolmnurkviiluga katuseosas. Hoone punastest tellistest seinad on liigendatud lihtsate pilastritega, tellistest laotud karniisiga. Aknad on lihtsad, peamiselt kuuese jaotusega, viiluosas asub ümaraken. Pastoraadi peahoone on ehitatud 19. sajandi teises pooles ning sajandi lõpus on seda rekonstueeritud. Nõukogude perioodil kohandati hoone ümber lasteaia tarbeks, käesoleval ajal on hoone Laiuse koguduse kasutuses.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish