fbpx

Visusti mõisa park Kultuuritee

Vabakujundusliku mõisapargi näide Peahoone ees asus kivipostidega ääristatud terrass, mille keskelt viis parki lai trepp. Siit suundus tee pargi alumisse osasse, muruväljakule, mida ümbritsesid põõsad ja puuderühmad. Kirde osas läheb park üle metsapargiks, kus põhipuuliik on pärn. Pargi idaosas on umbes 70 aastane tihe parkmets, kus valdavad liigid on jalakas ja saar. Parki viiva loode-kagusuunalise peatee ääres on ilus pärnaallee. Läänepoolne pargiosa on puudega jaotatud erineva iseloomuga aladeks. Lääneservas laiub lagendik, keskmine osa on moodustanud tagaväljaku okaspuu- ja tammerühmadega, loodes on olnud marjaaed. Pargi kirdenurgas asub põhjaveetoiteline kinnikasvanud tiik. (Eesti pargid, Tallinn 2007) Vabakujundusliku pargi on kujundanud Walter von Engelhardt 1895. aastal.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish