fbpx

Pajusi mõisa meierei Kultuuritee

Ajaloolise Pajusi mõisa ansamblisse kuuluv kõrvalhoone. Põhimahus 1-korruseline, viilkatusega, krohvitud fassaadiga kivist abihoone. Hoone paikneb esiväljaku lõunaküljel esifassaadiga lõuna suunas. Avad paiknevad korrapäraselt. Avatäited on puidust. Esinduslikkust taotleva hoonemahu esi- ja tagafassaadidel domineerib 2-korruseline kolmnurkviiluga kaetud hoonemaht. Pikihoone katus on tõstetud ning selle alla jääb esimese korruse karniisi kohal poolkorrust markeeriv seinapind. Hoone lääneserva kujunduses võib aimata põhimahust varasemaid hooneosi, millele viitab keeruka profileeringuga karniis. Meierei asub ansambli lõunaküljel, lõpetades majandushoovi juurest peahoone esise väljakuni kulgeva telje. Mõis on rajatud 17. sajandil. Pikaajalisteks omanikeks oli Wahlide suguvõsa, kelle eestvedamisel ehitati 1830. aastatel ka mõisa peahoone. 19. sajandil on ehitatud ka enamus mõisa kõrvalhooneid. Neist mitmeid on hiljem kasutatud ladude ja töökodadena. Tõenäoliselt 20. sajandi alguses valminud meierei kehandis on kasutatud varasema hoone osi. Mõisa saksakeelne nimetus on Pajus. Peahoone on pikemat aega olnud kasutusel rahvamajana.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish