fbpx

Pajusi mõisa ait Kultuuritee

Ajaloolise Pajusi mõisa ansamblisse kuuluv kõrvalhoone. 1-korruseline, klassitsistlikus võtmes, viilkatuse ja krohvitud fassaadiga kivist abihoone, mis asub majandushoovis esifassaadiga teiste abihoonete poole. Avad paiknevad korrapäraselt. Avatäited on puidust. Hoone esifassaadil domineerib neljale dooria sambale toetuv ulualune ja selle kohal paiknev poolkaarekujulise aknaavaga kolmnurkfrontoon. Ulualuse tagaseinas on kolm ümarakent ning kahel pool segmentkaarse sillusega kahepoolsed ukseavad. Stiliseeritud sammasportikusest kahele poole jäävatel seinapindadel on krohviraamistusega markeeritud ümarkaarse sillusega ukseavade motiivid. Sarnane lahendus on ka hoone otsafassaadidel. Aidahoone koondub koos teiste kõrvalhoonetega ümber korrapärase majandushoovi, mille telg kulgeb risti üle peahoone esise väljaku. Mõis on rajatud 17. sajandil. Pikaajalisteks omanikeks oli Wahlide suguvõsa, kelle eestvedamisel ehitati 1830. aastatel ka mõisa peahoone. 19. sajandil on ehitatud ka enamus mõisa kõrvalhooneid. Neist mitmeid on hiljem kasutatud ladude ja töökodadena. Mõisa saksakeelne nimetus on Pajus. Peahoone on pikemat aega olnud kasutusel rahvamajana.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish