fbpx

Pajusi mõisa kuivati Kultuuritee

Ajaloolise Pajusi mõisa ansamblisse kuuluv kõrvalhoone. Põhimahus 1-korruseline, klassitsistlikus võtmes, viilkatusega kaetud, krohvimata fassaadiga paest ja tellisest abihoone. Hoone asub ansambli lõunaservas esifassaadiga Põltsamaa-Pajusi-Luige maantee poole. Avad paiknevad sümmeetriliselt. Avatäited on puidust. Hoone esifassaadil on neljale massiivsele paekivis piilarile toetuv ulualune, mille kohal kõrgub poolkaarekujulise aknaavaga kolmnurkfrontoon. Piilaritevahelised avad on kaetud ümarkaarse sillusega; motiiv kordub hoone külgedel petiknišina. Seinapinna ülaosas on tellisest vöö, mille kohal tellisest räästakarniis. Tellist on kasutatud ka kõigi avade raamistuses. Hoone lääneotsa on hiljem lisatud samas mahus juurdeehitis, mille fassaade ilmestavad korrapäraselt paiknevad segmentkaarse sillusega akna- ja ukseavad. Nõukogude perioodil lisati kivist hoonele puidust hoonemaht, mis on tänaseks lammutatud. Mõis on rajatud 17. sajandil. Pikaajalisteks omanikeks oli Wahlide suguvõsa, kelle eestvedamisel ehitati 1830. aastatel ka mõisa peahoone. 19. sajandil on ehitatud ka enamus mõisa kõrvalhooneid. Neist mitmeid on hiljem kasutatud ladude ja töökodadena. Mõisa saksakeelne nimetus on Pajus. Peahoone on pikemat aega olnud kasutusel rahvamajana. Kuivati restaureerimist alustati 2013. aastal.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish