fbpx

Vaimastvere mõisa ait Kultuuritee

Vaimastvere mõisa ansamblisse kuulub eripärase dekoratiivse kivilaoga ajalooline kõrvalhoone. 1-korruseline, järelklassitsistlik, poolkelpkatuse ja krohvimata fassaadiga maakividest aidahoone, mis paikneb peahoone esise hoovi servas esifassaadiga viimase poole. Avad paiknevad sümmeetriliselt. Avatäited on puidust. Esifassaadi keskmes on kolmnurkfrontooniga viiluväli, mis toetub kahele ülalt kitsenevale ümarpiilarile. Viiluvälja all on frontooni laiune tagasiastega ulualune, mille tagaseina keskele jääb valgmikuga kahepoolne ukseava. Ulualusest kahele poole jäävatel seinapindadel on suhteliselt suured ümarkaarse sillusega aknaavad, mille ees ruutudega aknad. Hoone seinapinnas on kivide vahed täidetud heleda krohviga, milles graniidikildudest laotud dekoratiivsed mustrid. 20. sajandi teiseks pooleks oli hoone oluliselt ümber ehitatud. Hävinud oli kolmnurkfrontoon ning fassaadile oli lisatud puidust juurdeehitus. Algne poolkelpkatus oli asendatud viilkatusega. Põhjalikud restaureerimistööd leidsid aset 2004. aastal. Tööde käigus muudeti oluliselt hoone välisilmet. Siseruumes ehitati välja katusealune korrus. Viimasega seoses paigutati katuse pinda vintskapid. Aidahoone on moodustanud osa peahoone esisest keskteljele kahele poole koondunud ansamblist. Mõisa on esmakordselt mainitud 1552. aastal. Omanikeringi on kuulunud Schwartzid, Hoyningen-Huened, Campenhausenid, Steinheilid, Grünwaldtid ja Oettingenid. Mõisa viimasteks võõrandamise eelseteks omanikeks olid Braschid. Mõisa peahoone ehitati tõenäoliselt 19. sajandi keskpaigas. Aidahoone on valminud 1854. aastal. 1970. aastateks oli aidahoone oluliselt ümberehitatud. Mõisa ajalooline saksakeelne nimetus on Wemsteuer. 1921. aastast on mõisasüdames tegutsenud kool. 1995. aastal põlenud peahoone asemele on ehitatud uus koolimaja, mis kuulub Vaimastvere Põhikoolile. Aidahoone restaureeriti 2004. aastal.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish