fbpx

Kärde mõisa tall-ait Kultuuritee

Ajaloolise Kärde mõisa ansamblisse kuulunud historitsistlik kõrvalhoone. 1,5-korruseline, historitsistlik, viilkatuse ja krohvimata fassaadiga tellisest ning maakivist tall-aidahoone. Paikneb esifassaadiga mõisasüdame poole. Avad paiknevad sümmeetriliselt. Avatäited on puidust. Fassaade iseloomustab dekoratiivne maakiviladu, mida raamistavad punasest tellisest nurgalahendused, avade küljed ning segmentkaarsed sillused. Hoone keskteljele jääb kolmnurkse puidust kolmnurkfrontooniga kõrgem hooneosa, mille teise korruse seinapind on kaotud tellisest. Esifassaadil on laudisega kaetud kolmnurkfrontoonil paarisaken, tagafassaadil ja otsafassaadide viiluväljal ümaraknad. Otsafassaadide seinapinnas on väikesed laskeavasid meenutavad avad. Mõisa on esmakordselt mainitud 1532. aastal. Hilisemateks omanikeks on olnud Rosenid, Braschid, Pistohlkorsid. Viimased võõrandamise eelsed omanikud olid Stackelbergid. Varasemad teated mõisa hoonestuse kohta on 18. sajandist. Siis ehitati ka väike puidust peahoone. Park rajati peahoone ümber 18. sajandi teisel poolel. Mõisasüdames oli arvukalt kõrvalhooneid, mis olid ehitatud peamiselt 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. Viimasesse perioodi langeb tõenäoliselt ka ait-tõllakuuri ehitusaeg. Mõisa ajalooline saksakeelne nimetus on Kardis. Aastatel 1959-1959 ehitati peahoone asemele kontorihoone. Enamik kõrvalhooneid on 20. sajandi teisel poolel ümber ehitatud.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish