fbpx

Pajusi mõisa kalmistu ja Wahlide kabel Kultuuritee

Ajalooline matmispaik ühes väärtuslike hauatähiste, piirde ja kabeliga, omades ajaloolist, kunstilist ja miljöölist väärtust. Pajusi-Pisisaare teeääres, ümbritsetud lausikust pinnareljeefist silmatorkavalt esiletõusval künkal paiknev kalmistu on rajatud arvatavasti 19.sajandil perekonnakalmistuna. Kõrghaljastusega kaetud, ebakorrapärase plaaniga kalmistut piirab looduskivist sideainete müüritis, mis väljast on 0,5-1,2 m kõrge. Sissepääsuks on graniitpostidel kahepoolne sepistatud varbvärav. Künkal paikneb kivist, krohvitud ja värvitud seintega kabel, millel savikivikattega kelpkatus. Matuste täpset arvu on välisel vaatlusel võimatu kindlaks teha, sest peale kabelist loodes paikneva suurema matuste rühma, on üksikuid matuseid ka mujal. Hauatähiste ja nende fragmentide järgi otsustades on kalmistul vähemalt 18 matust, milledest värskem on 1966.aastal siia Tallinna Siselinna kalmistult ümber maetud Edgar v. Wahli oma. Kalmistu rajatud hiljemalt 19.sajandil.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish