fbpx

Kursi kalmistu Kultuuritee

Ajalooline matmispaik, mis omab kultuuriajaloolist, kunstilist ning miljöölist väärtust. Kalmistul on küllalt tihe vana kõrghaljastus ning samuti palju noori isetekkelisi puid, mis vajavad järjepidevat hooldusraiet ja okste lõikamist. Kalmistule on iseloomulik haudade ja kalmistu teede erinevad kõrgustasandid - hauad asetsevad teedest märgatavalt kõrgemal, hauaplatse on sihilikult tõstetud ning mõnel juhul ka ääristatud maakividega varisemise vastu. Kalmistut piirab madal maakivipiire. Kalmistu on rajatud 18. sajandi lõpus-19. sajandi alguses, peale Kursi kirikuaeda matmise lõpetamist 1772. aastat.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish