fbpx

Kurista mõisa kalmistu ja kabeli varemed Kultuuritee

Kurista mõisa kalmistu omab ajaloolist väärtust mõisa juurde kuulunud perekonnakalmistu iseloomuliku näitena. Põltsamaa-Jõgeva maantee lähetuses, teest põhjas, künkal asuv perekonnakalmistu on piiratud madala, looduskivist ja mullast valliga. Kalmistu lõunaküljel asuv kabel on olnud ühtlasi väravarajatiseks. Kabel on olnud viilkatusega, tellistest, krohvitud ja värvitud seinadega neogooti ehitis. Kabeli lõunasein koos viilu ja avadega on säilinud ca 90% ulatuses. Lõunaseina kolm sissepääsuava on vormistatud teravkaarsete astmikportaalidena. Keskmise, suurema ava kohal on ümarakna ava. Kalmistu territooriumil pole säilinud hauatähiseid, matusekihi sügavusse on kaevatud kuni 5 kahemeetrise läbimõõduga auku. Kaitsevööndi põhjaosas on motogrossirajad, lõunaosa on rikutud liivakarjääride rajamisega 20. sajandi kolmandal veerandil. Mälestis asub Jõgeva maakonnas, Kurista külas, Tartu-Tallinna ja Jõgeva-Põltsamaa maanteede ristumispunkti läheduses. Kurista mõisa on esmakordselt mainitud 1424. aastal. Kurista mõisa kalmistu rajati ilmselt koos matusekabeliga 19. sajandi teisel poolel. Tegemist on neogooti stiilis kabeliga, mis koos kalmistuga kuulus Samson-Himmelstjerna suguvõsale. 1905. aasta mässu käigus kabel hävitati ning hauakohad rüüstati. Alates 20. sajandi keskpaigast oli kalmistu ümbruse ala kasutusel riigile kuulunud kruusa- ja liivakarjäärina, mistõttu on sealne maapinna reljeef muutunud. 1970. aastatel kasutati moondunud pinnareljeefi ära ja sinna rajati motokrossi rada, mis osaliselt läbib Kurista mõisa kalmistu ja kabeli kaitsevööndit.
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish