fbpx

Selisoo matkarada

Selisoo on kõrgraba, mida ilmestavad rabamännid, älved ja hästi väljakujunenud laugastik. Selisoo matkarada tutvustab erinevaid sootüüpe (siirdesoo, lageraba, puistraba).nnSeli järve ääres on laavu ehk lahtine ja ilma sisustuseta onnike, kus saad vihma korral peavarju või ööbida. Raja algus- ja lõpppunktis saad telkida või pidada pikniku selleks ette valmistatud kohtades. nnLaudtee ühe otsa pikkus on 4 km.nnnnn

https://www.puhkaeestis.ee/et/selisoo-matkarada-2
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti